ROZHOVOR: Anna Hogenová se narodila nedaleko Teplic

05.01.2019

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., je velmi moudrá žena. Když jsem se poprvé seznámila s jejími pracemi, přišel moment AHA - jak dnes nazýváme překvapení blízké šoku. Jako kdyby někdo před zrcadlem vytáhl starou zrezivělou roletu, spuštěnou sto let a já poprvé uviděla sama sebe. Zřetelně a jasně.

Od té chvíle sháním a čtu, co paní profesorka Hogenová napsala. A ve vší úctě, podpořené patřičnou dávkou přerostlého patriotismu, jsem s potěšením zjistila, že je také rodačkou z Flájí, kousek od Teplic. Tam se významná česká filosofka a fenomenoložka 23. října roku 1946 narodila a zde chvíli žila s rodiči a svými sourozenci Hanou a Miloslavem.

Profesorka Anna Hogenová, rozená Tomanová, absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její profesory patřili Zdeněk Svěrák, Karel Heidenreich nebo Oldřich Hlad. Následovala Fakulta Tělovýchovy a sportu, obor tělesná výchova a český jazyk. Ve studiích pak pokračovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Anna Hogenová
Anna Hogenová

Řadu let se věnuje vědecké práci. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky a na Husitské teologické fakultě UK, kde vede Katedru filozofie. A co popřeje v začátku nového roku lidem i sobě?

Paní profesorko, jak velká část Vašeho života je spojena s Flájemi?

Velmi krátká. Brzy po narození jsme se přestěhovali. Na základní školu jsem už chodila v Žatci, tam jsem udělala i maturitu na gymnasiu.

Z žateckého gymnázia jste šla studovat do Prahy, kde jste po studiích už zůstala?

Ano, odešla jsem na Fakultu tělovýchovy a sportu, kde jsem studovala tělesnou výchovu a češtinu. Po studiích jsem v Praze zůstala. Vdala jsem se a založila rodinu. Narodily se nám tři děti. Manžel mi zemřel na rakovinu v roce 2011. Můj syn bohužel odešel v roce 2017, zemřel na stejnou nemoc. Mám ale dvě skvělé dcery.

Vracíte se někdy na sever?

Ano, mám Krušné hory moc ráda. Jezdila jsem velmi často do Vejprt.

Jak relaxujete?

Ráda jezdím na kole.

Stěžejní práce, která Vás letos čeká?

To zatím nemohu říci. Omlouvám se.

Co popřejete lidem do nového roku?

Abychom byli zdraví a pak: Subham astu sarvadžagatam - Ať jsou všechny bytosti světa šťastné!!!  


"Chybí nám opravdovost, pořád si na něco hrajeme, bez hloubky nemá život smysl," tvrdí filozofka.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., vydala řadu odborných knih. Například: Bloudění jako úděl, Bytí a rozumění, Čas a sebepoznání, Čas jako problém, Fenomén domova, Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe), Fenomenologie - řeč - média, Intencionalita a fenomenologie, Jak pečujeme o svou duši, Jsme rozhovorem, K fenoménu sebepoznání, Kvalita života a tělesnost, Neviditelné inspirace, Vnímání krajiny a další...

Ve své vědecké práci se zabývá tématy:

Fenomenologická problematika.

Aletheia - odkrytost pravdy, tj. fenomén distance, blížení, husserlovské vnitřní vnímání času s jeho retencionální, urimpresionální a protencionální výbavou, protence smrti a její vliv na autenticitu a neautenticitu prožívání, implikace existencionálního typu, úloha prožitku, hry, tvořivosti, olympijská filozofie v souvislosti s ideálem Kalokagathii, Arété, Epifanie.

Péče o duši - Epimeleia a péče o tělo - Technai jako základ Kalokagathii.

Fenomén těla ve smyslu Sóma, Sarx, Péxis.

Tělesné schéma (fenomén Merleau-Pontyho) jako jednotící zdroj kinestesí a percepce.

Tělesné rozumění, implikátní a explikátní významy v tělesné komunikaci.

Vyjevování v souvislosti s úlohou pozadí, horizontu, referentu.

Dialektika kontextu a textu, pozadí a jevu

a dalšími...  

Mohlo by vás zajímat...

Dlouho jsem se neozvala. Byli jsme s manželem (konečně) na dovolené. Už léta razíme zásadu, že se po dobu týdne, který spolu trávíme, nebudeme vzájemně okrádat o toho druhého.

Když chceme porozumět světu našich dětí, musíme je nejenom milovat, ale také v sobě občas probudit toho prcka, zašitého někde uvnitř. (I když jsme ho možná po posledním výletu za zrcadlo odepsali, aby nám lépe pasovala uniforma dospělosti.)

Zápisník Bullet Journal je naším soukromým světem, kde povolujeme uzdu fantazii a cítíme se v něm dobře. Je to úžasný prostor k terapii, která přispívá k uvědomění si sebe sama, vlastní podstaty, každodenních malých vítězství i proher, našeho úspěšného posunu vpřed i případné stagnace.

Metoda Bullet Journal je skvělou cestou k sobě samým, k posílení vlastního já, k transformaci chaosu v řád a také určitou zárukou, že kvůli haldě úkolů nezapomeneme na něco podstatného. Protože zapomenout na něco podstatného, může být docela velký průšvih.

Paní na nádraží v Dubí spráskla ruce, když jsem jí řekla, že jsme na výletě. Tomulka sice koukal skrz clonu deště zpočátku trochu vyjeveně, ale ani jednou si nepostěžoval.