Apostrofa versus apostrof

31.07.2022

Apostrofa a apostrof. Pojmy, které znějí téměř stejně, každý ale označuje něco jiného.

APOSTROFA (rod ženský)

Oslovení, které vzniklo z řeckého "apo-strefó", což znamená "obracím se jinam".

Apostrofa bývá citově zabarvená, s různou ambicí k bombastickému zapůsobení, k překvapení, k patosu a načechrání emocí.

Téměř každý apostrofu tu a tam použije. Takové zvolání: "Bože, ty to vidíš!", se v různých obměnách ozývá z českých domácností docela pravidelně.

Jde o řečnický obrat, při kterém se řečník obrací k neživé věci, k myšlence, k abstraktnímu pojmu, k mrtvým, nebo k osobě, která zrovna není přítomná, případně k někomu, koho nikdy nikdo neviděl, ale všichni ho uctívají.

Když řečník na pohřbu Karla srdceryvně pronese: "Karle, cos nám to udělal? Teď abychom chlastali bez tebe...", použil v oslovení apostrofu. Karel, který je dle všeho na pravdě boží, mohl jen těžko sedět mezi přítomnými v sále.

Apostrofy najdeme velmi často v básních

Hynku, Viléme, Jarmilo,... (Karel Hynek Mácha)

Hoj ty Štědrý večere!..., Sviť měsíčku, sviť... (K.J. Erben)

Ty, země, smutek věcí znáš... (Jiří Orten)

Ó hluší červové, vy slepí druzi tmy... (Charles Baudelaire)

Vystupte z ticha, hlasy. Řekněte něco. Zjevte se třeba jako pavouk nebo můra uvízlá v zácloně... (Theodore Roethke)

Proč, jaro, vždy tak pospícháš, třeba tě vidím naposledy... (Jaroslav Seifert)

Ukázka apostrofy
Ukázka apostrofy

Ilustrace ze sbírky Lawrence Ferlinghettiho Čtu báseň, která nekončí

APOSTROF (rod mužský)

Apostrof (odsuvník) je znaménko, které označuje vypuštění písmena nebo několika písmen ve slově. Má podobu interpunkční čárky u horního okraje písmen: 

Smutný si lehna louku. 

Neměl's tam chodit.

Apostrof můžeme najít především ve starší literatuře. Dnes už se používá minimálně. Nicméně je součástí řady jmen a slov cizího původu:

Commedia dell'arte

Viola d'amour 

Ferdinand d'Este

Někdy může apostrof také nahradit dvě vynechané číslice v letopočtu: 

Ruská armáda vpadla do Čech v srpnu '68

Odebírat newsletter

Nové články na blogu 

Když narazíte na rozhovor, určitě si ho přečtete raději než jiné články. Rozhovor dokáže časopis nebo zpravodaj oživit, přitáhnout publikum a když je správně vedený, zvýší i důvěryhodnost a profesionalitu redakce.

Vzkaz

08.01.2023

a kouskem vanilkového lusku.