Blues je

26.12.2021

Jako dárek.

Jako ostruhy milosrdenství dne.

Jako starý klíč pod rohožkou.

který otevírá srdce.

Jako poslední tanec v ulicích,

který je zavírá.

Jako nebe, které únavou kleslo k zemi.