Došlapuj měkce

04.05.2020

Došlapuj měkce.
Stíny jsou ještě křehký a dech se láme nedočkavostí.
Zapal mě rychle.
Step doutná a splašená stáda tepou ve spáncích.
Bělmo popraskaný,
z pohledu krev
v dostihu za kořistí.
Zase nestíháš.
Řítíš se do sebe nohama napřed
s touhou černou jako asfalt.
Slabost se neodpouští.
Vracím tě hlíně
a hasím step.