Intermezzo

Podzim je děsný pózér. 

Napsal mi, že ho ničí splíny, plíživá tma a rozchod s létem. 

Proto skončí se životem.

Abych ho brala vážně, potřísnil celý dopis krví...