Intermezzo 75

Podobenství samoty, odtržení od davu, opuštěnost v trylcích pářících se kosáků. Máme tolik společného...
V žabkách s prošoupanou podrážkou, který snad nosím už jenom z trucu, vystojím frontu na dva kopečky vanilkový. Jeden mu ještě za světla donesu. 🍦😉😘