Když ve mně zařve introuš, mám problém

Pro e-teplicko.

Byla jsem statečná.
Jen co jsem vstoupila do školy, vrhly se na mě čtyři usměvavé studentky. Můj introvert ve mně ječel, jakoby ho na kopí napichovali. A to jsem ještě nepřiznala, že už jsem jednou přišla a hned zase vypadla a chtěla ujet...

Kdyby ti, co ve mně vidí nadutého exhibicionistu, veděli, co v sobě vedu neustále za válku....