Na lovu témat

05.03.2020
Novináři mívají různé úchylky. Zatímco se dnes valná hromada obyvatel lázeňského města rozptýlila do sluncem zalitých historických uliček a parků, já si vychutnávala atmosféru prolezlou smutkem, jako bývá infekcí prolezlá otevřená rána. 

Seděla jsem uprostřed pusta a prázdna, kde se při každém pohybu vířil prach, kde ptáci ztratili hlas a každý paprsek, který se protáhl dovnitř, padl pořezaný k zemi.

A já si v té neutěšenosti připadala jak hladový upír, který dostal VIP kartu na krevní transfúzi.