Řiďte se citem

04.03.2020

Poznáte, co je špatně na obsahu následujícího textu?

Pokud budete chtít někdy reklamovat uschovat lístek.

Co se gramatiky týče, chybí čárka za slovem reklamovat.
O to mi ale nejde.

🤔 Pojďme se podívat na slovo "pokud".
Slovo POKUD zastává ve větě nejčastěji roli příslovce zájmenného nebo spojky podřadící.
Jako příslovce připojuje vedlejší větu vztažnou, příslovečnou.
Jako spojka podřadicí připojuje vedlejší věty k větě hlavní v poměru PODŘADNÉM.

Nebojte, nebudeme rozebírat teorii, půjdeme na to raději s citem pro jazyk český.

Autorka napsala (dovolím si tam tu čárku vložit.):
🤭 Pokud budete chtít někdy reklamovat, uschovat lístek.
Cítíte, jak se to obsahově pere?

Co to trochu zpřeházet.
😏 Uschovejte si lístek, pokud budete chtít někdy reklamovat.

A ještě lépe, bez slova POKUD, které v obsahu té věty škrábe jako kost v krku, protože v sobě nese skrytý význam prvoplánového cíle.

🙂 Uschovejte si lístek pro případ, že budete chtít někdy reklamovat.

Cítíte ten rozdíl? 😊