Odrážky BUJO vás vyvedou  džunglí úkolů 

28.05.2021

Abychom metodu Bullet Journal správně pochopili, musíme pochopit význam a účel jednotlivých odrážek. Jedině tak s nimi budeme pracovat efektivně.

O odrážkách, které jsou stavebním prvkem metody BUJO, jsem už psala v předešlých článcích. (Odkazy na ně najdete na konci článku.) Každý druh poznámky má svůj symbol, který nám pomáhá orientovat se v zápisech. Dnes se budu věnovat hlavně poznámce, ale pro úplnost si zopakujme všechny základní odrážky:

. ÚKOL

o UDÁLOST

- POZNÁMKA

Naše zápisy by měly být co nejstručnější, ale také srozumitelné. Nesrozumitelnému zápisu nebudeme za pár dnů rozumět.

Příklad:

. Volat ještě dnes.

Informace je natolik stručná, že nám nic konkrétního nesděluje. Nevíme, komu jsme chtěli volat, ani proč.

. Zavolat ještě dnes Aleně, jakmile budu mít čas, aby mi poslala všechny faktury za březen.

Poznámka je všeříkající, ale zbytečně dlouhá.

. Volat Aleně, faktury za březen.

Správně nastavená poznámka, která jasně a stručně sděluje, co máme udělat a proč.

"Hlavním cílem zapisování metodou Bullet Journal je zdokonalit se v naslouchání světu okolo nás i světu v nás tak, abychom mu porozuměli." (Ryder Carroll)

Význam odrážek

K pochopení významu jednotlivých odrážek slouží velmi dobře definice Rydera Carrolla. Doporučuji si ji napsat dopředu do zápisníku, abyste ji měli na očích, než se vám dostane do krve.

. ÚKOLY - Co potřebuji udělat.

o UDÁLOSTI - Co se koná, co se přihodí, co prožívám.

- POZNÁMKY - Co nechci zapomenout, myšlenky, postřehy, nápady.

Úkoly ( . )

Pojďme se podívat na záznamy, které označujeme jako úkoly. Jestliže budete mít někdy nutkání změnit podobu odrážky, je to vaše volba. Osobně doporučuji, abyste to nedělali. A když nedáte jinak, tak alespoň šetřete svojí fantazií.

I já jsem ze začátku neudržela nadšení a kreativitu na uzdě a začala vymýšlet vlastní odrážky pro spoustu různých poznámek. Zařadila jsem mezi ně například odrážku pro pauzu na kávu, práci, nákup a podobně. Upřímně? Sekla jsem s touhle exhibicí kreativity velmi brzo. Ve chvíli, kdy jsem nad svými zmatenými zápisy plnými různých geometrických tvarů a ikon, zaúpěla: "Propána, prase se v tomhle vyznej!" A rychle jsem se vrátila k základním odrážkám, které nastavil autor metody, Ryder Carroll.

( . ) Tečka, která znamená úkol, je jednoduchá, rychlá, čitelná a čistá. Navíc velmi jednoduše přepsatelná. Úkoly totiž mohou mít pět různých stadií:

.   Úkoly. Záznamy, které od nás vyžadují, abychom něco udělali.

x   Splněné úkoly. Dvojitým přeškrtnutím tečky zaznamenáme, že jsme úkol splnili.

>   Přesunuté úkoly. Úkoly, které nestihneme splnit v daném dni a přesuneme je do některého z následujících dnů ve stejném měsíci. Čili v zápisníku směrem doprava, jak ukazuje šipka, kterou jsme z tečky vytvořili.

<   Naplánované úkoly. Úkoly, o kterých víme, že už je v aktuálním měsíci nestihneme. Přesuneme je tedy do některého z následujících měsíců ve Výhledu. To znamená doleva, na začátek zápisníku, kde máme Výhled (roční, půlroční) vytvořený.

Úkoly, které se rozhodneme zrušit, jednoduše přeškrtneme. Zrušit úkol můžeme buď proto, že už není aktuální, nebo se změnila situace a podobně.

V jednom z předešlých článků jsem zmiňovala, že velké úkoly je dobré rozdělit na malé, dílčí. Můžeme také pro větší úkol vytvořit v zápisníku samostatný projekt (kolekci), kde jednotlivé kroky rozdělíme do termínů.

Pokud některý úkol chceme označit jako prioritu, nakreslíme k němu hvězdičku ( * ).

Události ( o )

Mezi poznámky, které označujeme jako události, se řadí všechny akce, jejichž termín známe. (Narozeniny, koncert, závěrečné zkoušky...). Události s termíny přesouváme na začátku měsíce z Výhledu do Měsíčního přehledu. Odtud pak při ranním plánování do aktuálního dne.

Pod události patří také zápisy našich aktivit. Záznamy o tom, co právě děláme, prožíváme. Zaznamenáváme zajímavé zážitky, setkání, rozhovory, zkrátka píšeme průběžný report z bleskových záznamů toho podstatného, co jsme prožili. Zápisník slouží i jako deník. Jak moc se rozepíšeme a jakou formu mu dáme, už záleží na každém z nás.

Událost, stejně jako úkol, můžeme rozvést poznámkou ( - ). Pro případ, že potřebujeme zpřesnit nebo doplnit informaci, napsat postřeh nebo přidat komentář. 

Pokud nás něco zajímavého inspiruje, uděláme u události nebo poznámky vykřičník ( ! ). Při večerním hodnocení pak rozhodneme, jak s nápadem (inspirací) naložíme. Můžeme ho zpracovat jako úkol, projekt, nebo zařadit do cílů, plánů a podobně.

Některé bleskové zápisy nám mohou pomoct zbavit se momentální emoční zátěže. Dejme tomu, že jsme v práci a dozvíme se, že naše nejlepší kamarádka spadla na kole. Je zraněná a odvezli ji do nemocnice. Tím, že provedeme bleskový zápis:

o Alena úraz - nemocnice.

..."přišpendlíme" informaci do svého zápisníku. K záznamu se vrátíme, až budeme mít čas. Bleskovým zápisem se zbavíme části myšlenkové tíhy a můžeme dál pracovat s relativně čistou hlavou. K zápisu se vrátíme s potřebným emočním odstupem.

Více o událostech najdete v předchozích článcích.

Poznámky ( - )

V dnešním článku se chci věnovat hlavně poznámkám a jejich významu v metodě BUJO. Poznámka je všechno, co zapíšeme. Některé z poznámek řadíme pod úkoly, některé pod události a některé do poznámek. Poznámka jako taková může stát sama o sobě, případně doplit úkol nebo událost. A co všechno má status poznámky?

- postřehy

- nápady

- myšlenky

- upřesnění

- fakta

- doplňující informace k úkolu nebo k události

- úvaha

U poznámek je důležitá stručnost. Poznámky nás často svádí k tomu, abychom se rozepsali, což v průběhu dne, kdy máme naplánovanou práci, není možné. Pokud víme, že poznámka, kterou jsme napsali, potřebuje přesah a více prostoru, pak si tuto poznámku označíme jako ROZŠÍŘENOU POZNÁMKU ( + ). K té se dostanu později.

Poznámky by měly být stručné a zároveň efektivní. Jedna věc je psát krátké poznámky a druhá, zachovat jejich informační hodnotu.

Neefektivní poznámka:

- Máme dva druhy synonym.

Efektivní poznámka:

- Máme synonyma úplná nebo neúplná.

Dopřejme si odstup

Poznámky bychom neměli psát bezprostředně po nějaké větší akci, události, zážitku. Dopřejme si čas a svým myšlenkám odstup. Tak lépe odstředíme nepodstatné a zvážíme, co bylo těžištěm jednání, schůzky, rozhovoru nebo prožitku. Bleskový zápis, který pak napíšeme s odstupem třeba 1 hodiny, už nebude ovlivněný přehršlí těkavých dojmů a pocitů.

K poznámkám se průběžně vracíme. Poznámky dokážou i za pět, za deset let promítnout, jak jsme přemýšleli, co nás tížilo, co nás bavilo, jak jsme využívali svůj čas. Připomenou nám, jak jsme pohlíželi na lidi, na události, na situace, z čeho jsme měli radost, co nás překvapovalo, jaká byla naše hodnocení, jaké jsme činili závěry a úsudky. Poznámky nám vrátí naše pocity, dojmy a postřehy.

Co bych za to občas dala, kdybych si podobné poznámky vedla už dříve. Dám vám konkrétní příklad:

Ve svém profesním životě se seznamuji se spoustou lidí. S některými udržuji kontakt dlouhá léta, s jinými jen krátce. Při takovém množství známých není možné být v kontaktu stále se všemi. Navíc jsem silný introvert, který z deseti pozvání do společnosti devět odmítne. Lidi se později přestanou ozývat, přestanou mě zvát a naše kontakty se omezí jen na náhodná setkání. (Vím, nemám se čím chlubit, není to dobré, ale tak to je, a tak mi to bohužel i vyhovuje.)

Před osmi lety jsem se vrátila z jihu Čech, kam jsme se s manželem odstěhovali na pět let díky náhodě. Po návratu domů se mi stala zvláštní věc. Potkala jsem ženu, kterou dlouhá léta znám, se kterou se zdravíme a občas prohodíme pár slov, ale...

Jsem empatický člověk. Poznám, co druhý prožívá, jak se cítí. A při našem prvním setkání po mém návratu jsem z její strany cítila podivné napětí. Dotyčná žena mi dokonce připadala velice překvapená, že se k ní hlásím a z toho setkání byla poměrně nervózní. Při rozhovoru uhýbala očima, křečovitě se usmívala a očividně jí šokovalo, že s ní komunikuji.

Můj průšvih je, že si nemohu vybavit, zda mezi námi někdy došlo ke konfliktu. Co se vlastně stalo, pokud se vůbec něco stalo. A ptát se jí nebudu, abych neobtěžovala otázkou, která by mohla vyznít příliš osobně. Takže...

Kdybych si někdy před těmi 15 lety vedla svůj zápisník, své poznámky, postřehy, mohla bych dnes dohledat, k čemu došlo. Mohla bych zjistit, v čem je problém, protože já to dnes už skutečně nevím. (Tohle můj mozek dělá, je to určitý způsob obrany - zapomínat na nepříjemné zážitky.) V případě té ženy , jak to vypadá, přitom muselo jít o něco zásadního, o něco, s čím se dodnes nemůže vyrovnat.

Je to pro mě nepříjemná zkušenost. A nevím, kterým směrem případně vyjít v ústrety, ani to, jestli by moje snaha měla nějaký smysl. O to víc jsem uvítala metodu BUJO, svůj návrat ke psaní poznámek rukou, k zápisníkům, ve kterých se odráží můj život. Uvítala jsem odstředění se od online světa, který nás okrádá o nás samotné a kde toho po nikom moc nezůstane.

Třeba jste na tom s pamětí lépe a nemáte podobné problémy. Nicméně, dnešní poznámky a postřehy, které si zapíšete, vám jednou dopřejí zajímavý vhled zpátky na sebe sama.

Rozšířená poznámka ( + )

A teď k rozšířené poznámce. Označujeme ji tak, že přeškrtneme pomlčku a vznikne znaménko ( + ). Což nás později upozorní na to, že jsme se k poznámce chtěli vrátit a rozvést ji. V jakých případech rozšířenou poznámku použijeme?

Například, když se dostaneme do situace, že zažijeme něco mimořádného, někdo nás překvapí, překvapíme něčím sami sebe. Můžeme se dostat do problému, ocitnout se v těžké situaci, nebo se nám naopak něco významného podaří, zažijeme něco nádherného...

Je celkem logické, že se k podobné události máme potřebu více rozepsat. V průběhu dne na to ale není čas. Proto pod událost napíšeme bleskovou poznámku, která zachytí jen základní myšlenku a označíme znaménkem ( + ). Při večerním hodnocení budeme vědět, že se k této poznámce potřebujeme vrátit a rozšířit ji o postřehy, dojmy a závěry.

Vlastní odrážky, značky

Jakmile pochopíte systém zápisů, základních odrážek a metody BUJO, zjistíte, že se vám mnohem lépe pracuje. Systém vám pomůže práci zefektivnit a budete se rychleji blížit ke svým cílům.

Každý jsme jiný, máme rozdílné nároky, rozdílný způsob života. Časem tak možná dojdete k tomu, že si vytvoříte další odrážky a značky, aby Bullet Journal vyhovoval vašim potřebám. Snažte se ale nevytvářet jich příliš velké množství. Mohli byste sytém zbytečně zkomplikovat. Předností Bullet Journalu má být jednoduchost, účelnost a rychlost aplikování.

Příklady vlastních odrážek a značek

Používám navíc dvě odrážky a jednu značku. První odrážku (delegování úkolu) jsem převzala od Rydera Carrolla. Druhou odrážku a značku W jsem si vytvořila na základě svých potřeb, které vyplynuly z mé práce s metodou BUJO.

Delegování úkolu ( / ).

Máte naplánovaný úkol. Jste v časovém presu a nestíháte. Rozhodli jste se proto delegovat úkol nebo jeho část na Romana:

.   Vytvořit profil klienta   (původní zápis)

/   Vytvořit profil klienta @Roman-sběr informací   (změněný zápis. Z tečky jste udělali lomítko a připsali, na koho jste úkol delegovali. V tomto případě je zaznamenáno i jakou část úkolu.)

Po dokončení profilu klienta pak z lomítka jednoduše vytvoříte křížek, který označí, že je úkol hotový.

Téma ke zpracování ( = )

U některých poznámek mám potřebu je dále zpracovat. Nemyslím rozšířit, ale vyhledat další informace, provést rešerši, vytvořit projekt a podobně. U takové poznámky místo pomlčky udělám rovnítko. Tedy dvě pomlčky nad sebou. Večer při hodnocení pak rozhodnu, jak s tématem naložím dál.

- Satori - budhismus - osvícení      (původní poznámka)

= Satori - budhismus - osvícení      (změněný zápis. Z pomlčky jsem vytvořila rovnítko. Při večerním hodnocení si téma, o kterém se chci dozvědět víc, zapíšu jako úkol nebo vytvořím projekt.)

Work ( W )

Jsem freelancer, pracuji jako blogger a autor. Zároveň mám ale ještě smlouvu s redakcemi a jednou malou firmou, pro kterou vytvářím copywriting. Potřebovala jsem ve svém plánování odlišit úkoly, které se týkají smluvních zakázek partnerů. Takové úkoly proto označuji písmenem W. Po dokončení úkolu značku W jednoduše přeškrtnu. 

W    Dokončit editaci závěrečné práce pro J.Ř.

Podobné značky nebo odrážky si můžete vytvořit také. Třeba pro pravidelné tréninky jógy, pro zkoušky s kapelou, hodiny francouzštiny a podobně. Pokaždé ale mějte na paměti, že je důležité nevytvářet jich příliš mnoho a práci si zbytečně nekomplikovat. Bullet Journal je tu především proto, abychom se naučili pracovat efektivně.

Ať vám BUJO slouží. 😊

Předcházející články o metodě Bullet Journal

Jak jsem potkala Bullet Journal

Uděláte víc práce, protože toho budete dělat méně

Jak začít s Bullet Journal krok za krokem

Bujo: Uspořádejte svůj život do kolekcí

Bullet Journal: Vychytávky, nápady a trikyPotřeby pro Bulllet Journal 

seženete v papírnictví

D O L L E R

Nejnovější články na mém blogu

V kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci instalují v tento letní čas varhany. Město Dubí je získalo darem od města Glashütte. Historie varhan je zajímavá a začínám se v tom vrtat. Takže zatím jen stručně:

Citáty

29.05.2022

Když se rvu z ulity, napadají mě věci...

Do stanice přijela první Dvacítka. V premiéře ji řídí Rostislav Křivánek. Má to svůj důvod. Ono se nic neděje bezdůvodně. Ale to se dozvíte uvnitř. A ještě malá ukázka, než budete mít čas přisednout...