Skelet na Panoramě jako memento smutku

06.03.2020

Pro Revue Teplicka

..Přežila i běsnění krátce po válce. Žádného ze soudruhů naštěstí nenapadlo vytvořit z ní "JéZéDé", nebo traktorovou stanici s kravínem...

...Velmi často nad poctivým řemeslem a vztahem k němu vítězil instinkt šelmy. Vyrvat střeva, vytěžit, co se dá a nechat srdce dotlouct...

...Velkolepé plány ztroskotaly na banální mělčině nedostatku peněz...