A v nebi je zase díra...

Jako pavouk ve vlastní síti, když zatouží po křídlech, po letu bez konce a nektaru po libosti.


Jako zrychlený tep, kterému nedovolím vylézt výš a tvrdím, že už zažil dočista všechno.

Jako rozpálené srdce, kterému lžu, že už není nic, pro co by stálo za to znovu zkolabovat.

Jako ticho, které se ve mně právě pořezalo o výkřik.

Jako pavouk ve vlastní síti, když zatouží po křídlech, letu bez konce a nektaru po libosti.
Jako zrychlený tep, kterému nedovolím vylézt výš a tvrdím, že už zažil dočista všechno.
Jako rozpálené srdce, kterému lžu, že už není nic, pro co by stálo za to znovu zkolabovat.
Jako ticho, které se ve mně právě pořezalo o výkřik.