Tipy na cvičení tvůrčího psaní pro děti

11.03.2021

Tvůrčí psaní podporuje řadu důležitých stránek dětské osobnosti. Je velká škoda, že se učitelé individuálnímu stylu psaní nevěnují více. Slohové práce, které jsou součástí osnov, vybočí ze zaběhnutého standardu jen občas. Ukážu vám na několika hrách, které jsou uvedené níže, jak se dá rozvíjet tvůrčí psaní vašich dětí doma už od útlého věku. 

Tvůrčí psaní rozvíjí osobnost dětí a podporuje schopnosti, které budou později uplatňovat ve studiu i profesním životě. Bystří mozek, rozvíjí formulaci, tvořivé myšlení, fantazii, imaginaci, smyslové, racionální a intuitivní poznání.

Tvůrčí psaní rozvíjí osobnost dětí a podporuje schopnosti, které budou později uplatňovat ve studiu i profesním životě.
Tvůrčí psaní rozvíjí osobnost dětí a podporuje schopnosti, které budou později uplatňovat ve studiu i profesním životě.

TVŮRČÍ PSANÍ POSILUJE ŘADU VLASTNOSTÍ:

TVOŘIVOST: Schopnost tvořit nové hodnoty materiální i duchovní. Smysluplné využívání časového prostoru.

KREATIVITA: Originalita myšlení. Bez kreativity by nevzniklo nic nového, převratného, nic, co by bylo schopné posunout lidstvo nebo jakoukoliv oblast vědy dál.

FANTAZIE: Získání schopnosti nezávislosti na realitě, schopnosti pojímat problémy a objekty kreativně. Fantazie uvolňuje osobní prostor a rozšiřuje ho. Poskytuje daleko širší vhled do souvislostí.

OBRAZOTVORNOST: Podílí se na poznávání. Přispívá ke způsobu, jak konkretizovat a snáze pochopit abstraktní poznatky a informace.

FLEXIBILITA: Schopnost se pružně přizpůsobit situaci, měnit úhel pohledu na problém, usnadnit proces přizpůsobení se náročným situacím a přizpůsobit vyvstalé podmínky vlastním schopnostem a potřebám.

SENZIBILITA: Schopnost umět otevřeně vnímat problémy a být vnímavý obecně. Bez schopnosti vnímání nedokáže člověk například odhadnout dopad svého konání nebo svých slov.

ELABORACE: Schopnost dopracovat, domyslet úkol do podrobností. Dotáhnout věci do konce.

POZNÁNÍ: Schopnost utvářet svůj vlastní postoj ke skutečnosti.

Samotný proces tvůrčího psaní pomáhá zvládnout:

- různé techniky psaní pro správnou formulaci témat

- techniky stimulace

- techniky tvorby textu

- techniky optimalizace textu, jeho úprav

Rozvíjí:

- individuální styl psaní bez omezení schématy, tradičními frázemi a klišé

- fantazii a obrazotvornost

- přirozené smyslové vnímání, cítění a myšlení

- podporuje sebejistotu a odstraňuje strach ze psaní

Psaní se stává pro autora prostředkem zábavy, terapie, odreagování se. Zbavuje bloků ze psaní, se kterými se potýká velké množství lidí. Rovněž nepřímo rozvíjí mravní stránku charakteru.

Tvůrčí psaní u dětí rozvíjí obrazotvornost, fantazii, kreativitu...
Tvůrčí psaní u dětí rozvíjí obrazotvornost, fantazii, kreativitu...

NĚKOLIK TIPŮ, JAK ROZVÍJET TVŮRČÍ PSANÍ U DĚTÍ (9-12 LET)

1) OBRÁZKY, FOTOGRAFIE

Velmi účinný způsob s pomocí vizuálního podnětu. Fotografie nebo obrázek dítěti nahradí a zjednoduší skutečnost. Vizuální vjemy podpoří fantazii a usnadní následnou formulaci myšlenek.

a) Začneme tím, že potomkovi předložíme obrázek nebo fotografii a necháme ho, aby si ji cca 1 minutu prohlížel. Potom ho požádáme, aby vyjádřil, co na obrázku vidí. Snažíme se, aby si všímal i detailů. Pomáháme otázkami a o obrázku volně diskutujeme, abychom uvolnili případnou nervozitu.

b) Zeptáme se, jak na něj obrázek působí a jak by svůj pocit vyjádřil slovy.

c) Poprosíme ho, aby podle obrázku zkusilo vyprávět krátký příběh.

2) TITULEK BEZ ČLÁNKU

Vybereme titulek z oblasti odpovídající věku dítěte. Buď ho vystřihneme z dětského časopisu, nebo si nějaký vymyslíme. Dítěti vysvětlíme, že se článek někde ztratil a vybídneme ho, ať zkusí nakreslit, o co mohlo v článku jít. Když bude mít obrázek hotový, požádáme ho, aby zkusilo příběh vyprávět. Co se mohlo stát? O čempak článek informoval?

3) CLUSTERING

Jde o formu řízené asociace. Doprostřed papíru napíšeme do kroužku slovo. Předáme ho dítěti, které se snaží navázat dalšími slovy, slovními spojeními, která mají k původnímu slovu nějaký vztah. (Viz obrázek.) Vpisuje je kolem centrálního slova. Na práci mu dáme (5-10 minut). Můžeme také uspořádat soutěž mezi dětmi, které z nich najde nejvíce relevantních slov a slovních spojení.

Clustering
Clustering

4) KOLÁŽE

Z různých novin vystříháme titulky, z některých titulků jen slova a vystřiháme také fotografie. Připravíme si alespoň 50 slov, cca 20 různých titulků a tři až pět obrázků. Rozložíme vše po stole a dítě vybídneme, aby si zvolilo jeden obrázek a nalepilo ho na prázdný papír nebo čtvrtku. Následně mu dáme za úkol vybírat ze slov a titulků takové, které svým obsahem nějak se snímkem korespondují. Z těch potom dítě vytvoří koláž kolem obrázku a když bude spokojené s jejich rozmístěním, nalepí je. Požádáme ho, aby nám zkusil na základě koláže vyprávět svůj příběh. (Zdařilou koláž můžeme nechat zarámovat a pověsit.)

5) SCRABBLE

Hra pro celou rodinu, kterou určitě všichni znáte. Rozvíjí a procvičuje slovní zásobu a kreativní myšlení. Nejenom u dětí. Je to skvělá hra na dlouhé zimní večery. A jako bonus také podporuje sociální vazby mezi rodinnými příslušníky.

6) PŘÍBĚHY Z KOSTEK

Potřebovat budeme kostky. Ideální jsou trochu větší než obvyklé hrací kostky. Dají se vyřezat z hranolu, který dostaneme ve stavebninách nebo v OBI. Případně můžeme pořídit plastové hrací kostky určené pro malé děti, které seženeme v hračkářství. Kostek bychom měli mít alespoň dvacet. Na každou stranu kostky nalepíme slovo. Tak, aby dvě strany obsahovaly sloveso, dvě podstatné jméno a dvě strany jméno přídavné. Necháme potomka, aby si vybral dvě kostky a házel s nimi. Dvě slova, která se objeví nahoře, zapíše na papír jako slovní spojení. Když bude mít alespoň deset dvojic, sestaví příběh, ve kterém se musí objevit všechna zapsaná spojení. Většinou se podaří vytěžit humorný příběh, ale nemusí to být pravidlem.

Jinou variantou je, že hráč reaguje bezprostředně na slova, která mu padnou a musí na ně vymyslet větu. Variant s kostkami je mnoho. Určitě přijdete i na spoustu dalších.

7) HÁDEJ, CO JSEM DĚLAL

Z tvrdšího kartonu nastřiháme nebo nařežeme čtverečky cca 5x5 cm. Vytvoříme alespoň dvacet kusů. Na každý napíšeme nějakou činnost. Například: Veslovat, lézt po horách, krotit lva, lízat zmrzinu, tančit, nakupovat, ležet na pláži, utíkat a podobně. Čtverečky vložíme do sáčku a hráč si jeden čtvereček vybere, přečte a schová. Snaží se ostatním sdělit podle zapsané činnosti, co dělal. Ne však pantomimou, ale prostřednictvím verbálního popisu svých emocí a pocitů. Přitom se slovo z kartičky, ani jeho jiná forma, nesmí ve vyprávění objevit. Ostatní hádají, o kterou činnost šlo.

8) PIŠ A NEPŘEMÝŠLEJ!

I. část Dítěti zadáme téma a jeho úkolem bude plynule psát, co ho na uvedené téma napadne, po dobu 10-15 minut. Plynule, bez přemýšlení, bez přestávky. Text po sobě neopravuje, nekontroluje, píše volně, bez oprav. Jde o spontánní vyjádření pocitů, které rozvíjí slovní zásobu a procvičuje formulaci.

II. část V další části si dítě zahraje na editora a korektora. Necháme ho s vlastním textem pracovat. Opravit stylistiku, případné pravopisné chyby, obsahový a myšlenkový kontext. V této fázi dítě vědomě pracuje se stavbou textu, s obsahem, s řazením slov, dynamikou a pravopisem. Výsledný text nám po skončení práce přečte. Doporučuji dítě nahrát a nahrávku mu pustit. I v poslechu sebe sama může objevit nový poznatek, zkušenost, případně další stylistické chyby.

Čtením si děti rozšiřují slovní zásobu a svůj svět fantazie.
Čtením si děti rozšiřují slovní zásobu a svůj svět fantazie.

TIPY NA KONEC:

Spoustu her, křížovek, doplňovaček a zábavných kvízů, které rozvíjejí slovní zásobu, paměť i postřeh, najdeme v DĚTSKÝCH ČASOPISECH. Ty kromě toho obsahují i články, které přinášejí zábavu a poučení formou přiměřenou dětskému vnímání. Zvažte objednání některého z nich.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK. K rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností je ideální, aby dítě četlo a zavedlo si čtenářský deník. Ten by měl obsahovat titul, jméno autora, stručný popis děje, hlavní postavy, popis prostředí, osobní dojmy z četby, datum začátku a konce četby. Vedení čtenářského deníku je skvělým tréninkem na zlepšování formulace, rozvíjení slovní zásoby i tvůrčího psaní a v neposlední řadě také posiluje systematičnost a již zmíněnou elaboraci, tedy dotahování věcí do konce. 

Zdroj: Zbyněk Fišer (2005)

Mohlo by vás zajímat... 

V sobotu 26. listopadu v 18 hodin se na oratoriu kostela na Zámeckém náměstí koná vernisáž tradiční vánoční výstavy keramických děl Aleny Marie Kartákové. Letos jde o výstavu jubilejní, 25. v pořadí. A o výstavu první, na které bude chybět Pavel Karták. O výstavě, odcházení i poznávání jsme připravili s Alenou Kartákovou rozhovor. Najdete ho tady.

Setkání s Pepou Šutarou. Pracovně osobní. Po dvou hodinách a litru kapučína jsem maroda odvezla za přítelkyní. (Rockera uřvanýho. ) Protože su hodné děvče. I přesto, že vím, že se mi laskavost nevyplácí. Vždycky se po ní něco přihrne.

Do pozdních hodin zastupitelstvo v Mikulově. Návrat lesem, co v černočerný tmě připomíná žábry žraloka. Chrammmst!!!!!!