Vzlínání

18.07.2019

Ruce vztažené
k výškám,
kam směřuje
poslední vzdech.

Ústa drmolí
verše pokání.
Za všechny ovce,
které cestou minuli,
které překročili,
které porazili
a jejichž duše
teď vzlínají
po vlhkých zdech.