Na své cestě k člověku jsem potkala správné lidi...

07.02.2022

Pro DEZERT

Když podle data v občance "zestárnete", máte různé možnosti.

Uvědomit si odpovědně svůj věk a přizpůsobit mu život, své koníčky, činnosti, lásky, světy, vztahy a sny.

Ano, správně. To je ta klec, v níž bývá stáří vlivem zažitých standardů často prezentováno.

Zamknout za sebou svět a hlavně nepřekážet, neděsit, neobtěžovat, nebýt snadnou kořistí ani terčem posměchu. 

Nadechnete se a vyšlete jasný vzkaz: "Sorry, ale fuck you, stáří! Já se ti nebudu podřizovat."

Přečtěte si rozhovor s Helenou Voctářovou, předsedkyní spolku Zvonkohra.